Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHONG LAN

Địa chỉ: khu phố 3- thị trấn Tân Thành – huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Người phát ngôn: Bà:Nguyễn Minh Thùy – Chức vụ: Hiệu Trưởng – Điện thoại: 0274.3683.089

website: mnhoaphonglan.pgdbactanuyen.edu.vn