IMG-0239

CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36

BIỂU MẪU 01      PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN    TRƯỜNG MN HOA PHONG LAN                    THÔNG BÁO

Dạy bé trưởng thành hơn

5 tính cách cần dạy con Cách giải quyết này là bài tập cho trẻ về sự quan tâm đến thái độ, cảm xúc của người khác. Bản thân trẻ cũng nhận thấy những lời nói, hành động không hay của mình…