IMG-0239

CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36

BIỂU MẪU 01      PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN    TRƯỜNG MN HOA PHONG LAN                    THÔNG BÁO

Quy định kèm thông tư số 25/2014/TT-BGD

Quy định kèm thông tư số 25/2014/TT-BGD QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07…